11 กุมภาพันธ์ 2555

MOU โครงการกล่องเขียวขอนแก่น


พิธีลงนามความร่วมมือโครงการกล่องเขียวขอนแก่น  กรีน  บล็อก  โดยเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น  สถาบันที่ปรึกษาพัฒนาท้องถิ่น และบริษัทกรีนบอร์ด (ประเทศไทย)  จำกัด  เพื่อกระชับความร่วมมือและร่วมประชาสัมพันธ์ในจัดเก็บกล่องเครื่องดื่มเปล่า  ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วมในการพัฒนาปลูกจิตสำนึกและสร้างวินัยรักษ์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
.
โดยคณะทำงานเยี่ยมชมโครงการและชมสถานที่จัดเก็บกล่องนม กล่องเครื่องดื่มเปล่า  พร้อมกับขนย้ายกล่องจำนวน 1,650 กิโลกรัม  หรือ 115,500 กล่อง  สู่โรงงานกรีนบอร์ดที่จังหวัดปทุมธานี

สำหรับโครงการกล่องเขียวขอนแก่น กรีน  บล็อก  เป็นโครงการที่รวบรวมกล่องเครื่องดื่มเปล่าทุกรูปแบบและทุกขนาดในเทศบาลนครขอนแก่นและจังหวัดขอนแก่น   โดยเปิดรับซื้อหรือรับบริจาคจากกลุ่มเป้าหมาย  เช่นโรงเรียนอนุบาล  ชุมชน  คนเก็บขยะและผู้สนใจโครงการ  เพื่อนำส่งไปแปรรูป  ลดมลภาวะในท้องถิ่น  ปริมาณขยะในรูปกล่องเครื่องดื่มเปล่าจะถูกกำจัดอย่างถูกวิธีเป็นประโยชน์ในการรักษาสิ่งแวดล้อมและป้าไม้  ช่วยลดภาวการณ์ฝังกลบ  และการย่อยสลายตามธรรมชาติในท้องถิ่นได้อย่างถาวร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น