01 กุมภาพันธ์ 2555

ปลุกจิตสำนึกเยาวชนในการขับขี่


ที่ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย นักเรียนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร  โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณสุข เขต 6 ขอนแก่น  ได้ร่วมกับบริษัท เพอร์นอต ริคาร์ด (ประเทศไทย)  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น  บริษัทห้าง โอวเปงฮง จำกัด และโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ภายในงานผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ทฤษฎี  อาทิ  โทษของการดื่มซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางบก  องค์ประกอบการขับขี่ปลอดภัย  และยังมีการฝึกภาคปฏิบัติ  การขับขี่รถจักรยานอย่างถูกต้องและปลอดภัย   ประกอบด้วย  การใช้เบรกอย่างถูกวิธี  การขับรถหลบสิ่งกีดขวาง การขับรถในทางแคบ  และการขับรถบนลูกระนาด 

นายชวลิต  ว่องสุวรรณเลิศ   กรรมการบริหาร เพอร์นอต ริคาร์ด (ประเทศไทย)  กล่าวถึงโครงการนี้ว่า เป็นโครงการที่จะช่วยปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ทักษะเกี่ยวกับการขับขี่จักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามหลักการขับขี่ปลอดภัย  ถูกกฎจราจร  และมีโอกาสนำความรู้  เข้าสอบเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่  รถจักรยานยนต์จากกรมขนส่งทางบก   และเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุจราจรในน้อยลงตามนโยบายของรัฐบาล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น