01 กุมภาพันธ์ 2555

ประชุมเตรียมเสนอโครงการ ต่อครม.สัญจร


การประชุมคณะทำงานยกร่างข้อเสนอโครงการที่สำคัญ  เพื่อนำเข้าหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  ก่อนวันประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร  มีขึ้นที่ห้องประชุมเสียงแคน  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  โดยมีนายธนวัฒน์  พลอยโสภณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานการประชุม

ในที่ประชุมมีการแจ้งเรื่อง  ตามที่ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ  นอกสถานที่  ที่จังหวัดอุดรธานี  ในวันที่ 21-22  กุมภาพันธ์ 2555  รัฐมนตรีมีกำหนดตรวจราชการในพื้นที่ จ.อุดรธานี  หนองคาย หนองบัวลำภู เลย บึงกาฬ  สกลนคร  นครพนม  มุกดาหาร ขอนแก่น มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์  โดยการประชุม กรอ. จะมีขึ้นในวันที่ 21 กพ 55 และการประชุม ครม. มีขึ้นวันที่ 22 กพ 55   ซึ่งในงานจะมีการนำเสนอโครงการของ 12 จังหวัด  เข้าที่ประชุม

นายธนวัฒน์  พลอยโสภณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  กล่าวว่า  ในส่วนจ.ขอนแก่น  จะมีการเสนอโครงการเป็น 3 กลุ่ม  จำนวน 17 โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 9,678,000,000  บาท  โดยแผนงานหรือโครงการที่เสนอควรเป็นโครงการที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาสำคัญของพื้นที่และประชาชนในจังหวัด  ไม่เคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ  และไม่อยู่ในระหว่างการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  จะต้องทำรายละเอียดลงในแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น