11 กุมภาพันธ์ 2555

การศึกษาเอกชนเดินเทิดพระเกียรติในหลวง


กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มีขึ้นที่ศาลาผูกเสี่ยว  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  เพื่อแสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจ  ความสามัคคีของสถานศึกษาเอกชน  โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายธนวัฒน์  พลอยโสภณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธี

หลังจากนั้นได้อ่านสาร วันการศึกษาเอกชนมีใจความที่ว่า การศึกษาก่อให้เกิดความรู้ อยากให้นักเรียนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อในอนาคตจะได้เติบโตเป็นกำลังของชาติได้ และคณะครูนักเรียนพร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชาก่อนเดินเทิดพระเกียรติในหลวงมาตามถนนสายหลักในเขตเทศบาลนครขอนแก่นสิ้นสุดที่ลานข้าวเหนียวห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น

โดยตลอดระยะทางที่เดินเด็กนักเรียนโรงเรียนเอกชนทั้ง 40 โรงเรียน จะถือป้ายที่มีใจความรักในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อในหลวงและเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคมที่ผ่านมา 

สำหรับวันการศึกษาเอกชนจังหวัดขอนแก่นจะตรงกับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี  และจะจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเป็นการรวมตัวนักเรียนเอกชนในจังหวัดขอนแก่นให้ได้มาทำกิจกรรมร่วมกันในทางที่สร้างสรรค์  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น