11 กุมภาพันธ์ 2555

การเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ


ครู นักเรียน  ทหาร เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ  สมาชิกสมาคมไลออนด์ และประชาชนทั่วไป  ร่วมเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ  ภายใต้โครงการจัดการเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ  ครั้งที่ 24  โดยสโมสรไลออนส์นครขอนแก่น  เพื่อหาทุนสมทบ ผ่าตัดต้อกระจกและสมทบทุนการศึกษานักเรียนผู้ด้อยโอกาส  ต้านโรคเอดส์ ต้านยาเสพติดและสาธารณกุศล  ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 

โดยมีนายธนวัฒน์  พลอยโสภณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานตัดริบบิ้นปล่อยขบวนการเดินการกุศล เพื่อสุขภาพ  พร้อมทั้งกล่าวว่าสโมสรไลออนส์นครขอนแก่นได้จัดกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปีมาแล้ว  โดยได้นำเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม  ไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ยากไร้ประสบทุกข์ภัย  โดยเฉพาะท้องถิ่น  อาทิ โครงการพิทักษ์สายตา  โรคเบาหวาน  ต้านโรคเอดส์  ต่อต้านยาเสพติด และสาธารณกุศล

กิจกรรมการเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ  นับว่าเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคี  พร้อมเพรียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการประกอบกิจกรรมสาธารณสุขประโยชน์ทั้งผู้จัดและผู้ที่ได้ร่วมกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น